Tất cả các khóa

NaviGATE G11 101
Welcome to NaviGATE G11 101!

This course is designed to provide you with the tools and knowledge you need to successfully start your journey towards studying abroad. Whether you are just beginning to consider studying abroad or have already begun the process, this course will provide you with valuable information and skills to help you succeed.

In this course, you will focus on the following objectives:
- Preparations needed for students to start their study abroad journey.
- Improving your IELTS scores
- Improving your SAT scores
- Improving your essay writing skills
- Gaining an overview of the university admission process

By the end of this course, you will have a strong foundation for beginning your study abroad journey and will be better prepared to apply to and succeed at your dream university with MAX Education.
Certification icon
Khóa Đào tạo Hội nhập (Căn bản)
Chào mừng bạn đến với khóa Đào tạo Hội nhập (Cơ bản)!

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm được quy trình làm việc và các quy định tại GMH, đồng thời hỗ trợ nhân viên mới mau chóng hòa nhập và thành công trong vai trò mới. GMH hoàn toàn hiểu rằng bạn có thể gặp nhiều khó khăn khi bắt đầu với môi trường mới, và đã thiết kế nội dung học tập để giúp bạn nắm được thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Nội dung khóa học sẽ bao gồm: Tầm nhìn & giá trị của GMH, quy trình làm việc, các quy định chung, sản phẩm nổi bật, v.v Ngoài ra, bạn cũng sẽ được học về các nguồn thông tin, tài nguyên mà bạn có thể truy cập để hỗ trợ mình trong công việc. GMH muốn bạn có đủ tất cả những thông tin cần thiết để có thể thành công trong vai trò mới. Vì thế, ngoài phần nội dung học tập chính, bạn cũng sẽ được xem video hướng dẫn, đọc thêm các tài liệu tham khảo, và hoàn thành các bài kiểm tra nhỏ để đánh giá mức độ nắm bắt thông tin của bạn.

GMH tin rằng khóa học này sẽ giúp bạn có được một khởi đầu thuận lợi và hướng đến những thành công lớn hơn trong tương lai!

Mong bạn sẽ có những trải nghiệm tốt với khóa Đào tạo Hội nhập này và mau chóng hòa nhịp cùng GMH!
NVG G11 Hybrid - Demo
This is a demo lesson used for testing the NVG G11 Hybrid learning experience.

The lesson contains the following stages:

Stage 1: Introduction & Instructions (1.1)
Stage 2: Course Content & Knowledge Acquisition (1.2 & 1.3)
Stage 3: Reflection & Preparation for the Face-to-face Discussion (1.4)

Thank you and enjoy the lesson!