MỞ KHÓA NỀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ


BẬC ĐẠI HỌC


BẬC TRUNG HỌC

Bảng vàng thành tích MAX Education 


 

CHIA SẺ TỪ HỌC SINH 

Đội ngũ giảng viên tại MAX 


Đối tác của MAX EducationGiá trị cốt lõi của MAX


Blog du học 


 

Khác biệt giữa Lớp Nhóm và Lớp Cá nhân

Giống nhau:  cá nhân hóa theo năng lực và nhu cầu; chất lượng đào tạo và hiệu quả được đảm bảo. Phụ thuộc vào nhu cầu của phụ huynh và học sinh để chọn lớp phù hợp.

Xem thêm