Người phụ trách Administrator
Cập nhật gần nhất 26/04/2021
Thời gian hoàn thành 58 phút
Thành viên 43
 • Các nghiệp vụ cơ bản
  • Hướng dẫn sử dụng hệ thống training nội bộ
  • Kích hoạt tài khoản và đăng nhập vào hệ thống
 • Quản lý dự án
  • Quản lý dự án - Cơ bản
  • Quản lý dự án - Nâng cao
 • Khác
  • Xin nghỉ phép