Người phụ trách Nguyễn Đăng Khoa
Cập nhật gần nhất 08/12/2023
Thời gian hoàn thành 2 giờ 25 phút
Thành viên 4
 • TRAINING #1
  • Training #1.P1.ĐỊNH VỊ MAX EDUCATION
  • Training #1.P2.KHÁCH HÀNG MAX EDUCATION
  • Training #1.P3.USP
  • Training #1.P4 .TÌM HIỂU VỀ SCHOLARSHIP ESSAY
 • TRAINING #2
  • Training #2.P1.Review về khoá Scholarship Essay
  • Training #2.P2. Giá trị cốt lõi về Scholarship Essay
  • Training #2.P3. Demo Telesale tư vấn First Approach
  • Training #2.P4. Q&A
  • Training #2.P5. Demo Mock - Sale Sản phẩm
 • TRAINING #3
  • Training #3.P1.Warm - up
  • Training #3.P2. Quy trình call
  • Training #3.P3.Thời gian chuẩn bị hồ sơ và Thời gian đi du học
  • Training #3.P4. Q&A
 • BÀI TEST SAU ĐÀO TẠO
  • BÀI TRẮC NGHIỆM SAU ĐÀO TẠO
   10 xp