Phân tích bài thi University Entrance Examination (UEE) của Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

Phân tích bài thi University Entrance Examination (UEE) của Đại học Quốc gia Singapore (NUS)


Cùng MAX Education phân tích bài thi University Entrance Examination (UEE) của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) thông qua bài viết dưới đây nhé!

University Entrance Examination (UEE) là tên gọi chung của 2 kì thi đầu vào do 2 trường đại học công lập lớn nhất tại Singapore là NTU và NUS tổ chức nhằm tuyển chọn những học sinh ưu tú cho trường. Thí sinh được dự thi tối đa là 4 môn, trong đó 2 môn bắt buộc là Toán và Tiếng Anh, các môn còn lại tùy theo ngành đăng ký mà các bạn được yêu cầu thi thêm Vật Lý, Hóa học, Sinh học hoặc Nhân Văn (Humanities).


Về mặt kiến thức, nhìn chung khá giống với chương trình cấp 3 khoảng 65-70% (bao gồm cả từ lớp 10 đến lớp 12). Điểm khác nổi bật là nội dung thi UEE sẽ nhẹ hơn về mặt tính toán, nhưng yêu cầu sự hiểu sâu về lý thuyết. Nội dung thi chủ yếu dựa trên các chương trình O-LevelA-Level (các chương trình tú tài của Anh được áp dụng riêng tại Singapore). Các bạn có thể tham khảo một số lưu ý trong từng môn thi dưới đây để chuẩn bị kế hoạch ôn tập thật tốt nhé.

man in brown sweater sitting on chair

UEE  Math (môn Toán)

Đề thi có 2 phần (section A và section B) kéo dài trong 2 tiếng. Section A bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm tính toán (được phép sử dụng máy tính cầm tay), mỗi câu trả lời đúng sẽ được 2 điểm. Học sinh được yêu cầu phải trả lời hết tất cả các câu hỏi trong section A này.

Đối với section B là các câu hỏi tự luận và thí sinh được phép tự chọn theo số lượng yêu cầu. Tùy thuộc vào đề thi của học sinh giữa cơ bản và nâng cao, có sự khác nhau trong yêu cầu của section B như sau:

 • Đối với đề thi “A0” Level Equivalent (đề cơ bản): thí sinh được chọn làm tối đa 5 câu hỏi bất kì trong số lượng câu hỏi cho trước vào tờ trả lời câu hỏi. Mỗi câu làm đúng tương đương với 12 điểm.

 • Đối với đề thi “A” Level Equivalent (đề nâng cao): thí sinh được yêu cầu chọn 4 câu hỏi bất kì trong 3 chủ đề (option a, b, c), trong đó, không chọn quá 3 câu hỏi cho 1 chủ đề.

​Các chủ đề trong đề thi được tóm tắt dưới đây:

         Option a: Pure Mathematic

         • Các câu hỏi nâng cao cho các chủ đề ở Section A

         • Approximation (Xấp xỉ) 

         • lgebraic inequalities (Bất đẳng thức) 

         • The modulus function (Hàm chứa giá trị tuyệt đối)
          Method of induction (Toán quy nạp) 

         • Curves sketching in Cartesian coordinates (Vẽ đồ thị đường cong trên tọa độ Đề-các)

         • Polar coordinates. Area of sector (Hệ tọa độ cực. Diện tích hình quạt)

         • Complex number (Số phức) 

         • Vector in three dimension (Vectơ trong không gian 3 chiều)

         • Matrix (ma trận). 

         • Derivative defined as a limit (giới hạn và định nghĩa đạo hàm). 

         • Numerical integration (Tích phân theo phương pháp số).

         • First order differentiation equation (phương trình vi phân bậc nhất).

         Option b: Particle Mechanics

         • Newton’s law. Dynamics of motion (3 định luật Newton. Động lực học chất điểm)

         • Force as a vector (Giản đồ lực)

         • Motion of connected particles (chuyển động hệ nhiều hạt)

         • Hooke’s law (Sự đàn hồi và định luật Húc)

         • Energy, work and power (Năng lượng, công của lực, công suất)

         • Conservation of energy (Bảo toàn năng lượng)

         • Momentum, impulse (Động lượng, xung của lực) 

         • Projectile motion (Chuyển động vật bị ném)

         • Uniform circular motion (Chuyển động tròn đều)

         Option c: Probability and Statistics

         • Measures of average (Phép đo các giá trị trung bình, trung vị) 

         • Measures of dispersion (Phương sai, độ lệch chuẩn)

         • Cumulative frequency (Tần số tích lũy)

         • Theoretical and empirical interpretations of probability (Xác suất)

         • Probability distributions for discrete and continuous variables (Phân bố xác suất )

         • Sampling method (Phương pháp lập mẫu)

         UEE English (Môn Tiếng Anh) 

         Nội dung bài thi đánh giá kĩ năng tiếng Anh của thí sinh tương đương với môn Tiếng Anh của chương trình Cambridge GCE A Level tại Singapore. Bài thi yêu cầu viết một bài luận học thuật 500-600 từ về một chủ đề và một bài đọc/đoạn văn cho sẵn, trong thời gian 1 tiếng 30 phút. Bài viết của thí sinh cần phải đáp ứng được các tiêu chí đã được nêu ra cụ thể như sau:

         Content (Nội dung)

         Organisation (Bố cục)

         Language (Ngôn ngữ)

         • Đáp ứng yêu cầu đề bài.

         • Mức độ thiết kế ý tưởng hiệu quả.

         • Mức độ kết hợp các thông tin/ý tưởng liên quan từ bài đọc/đoạn văn. 

         • Cách phân chia bố cục, cấu trúc.

         • Sự phát triển ý tưởng xuyên suốt trong bài viết.

         • Mức độ chính xác việc sử dụng ngữ pháp. 

         • Sự am hiểu về sử dụng từ vựng, các cấu trúc câu, thành ngữ,...

         • Tính học thuật trong lối hành văn.

         >>> Tìm hiểu ngay: 
         Bí Quyết Trao Tay - Săn Ngay Học Bổng Asean/ A*Star Từ Singapore?
         Chuẩn Tiếng Anh Cần Thiết Để Đi Du Học

         UEE Biology (môn Sinh học)

         Bài thi có tổng cộng 60 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian tối đa 120 phút. Các câu hỏi yêu cầu thí sinh phải có các kiến thức trong các chủ đề về Cellular Function (Chức năng tế bào), DNA and Genomics (Bộ gen và DNA), Genetic Virus and Bacteria (Vi khuẩn và vi rút có gen), Organisation and Control of Prokaryotic and Eukaryotic Genome (Tổ chức và kiểm soát của gen ở Sinh vật nhân sơ và Sinh vật nhân thực), Genetic Basis for Variation (Cơ sở di truyền), Cellular Physiology and Biochemistry (Sinh lý tế bào và hóa sinh), Diversity and Evolution (Đa dạng sinh học và Tiến hóa) và các ứng dụng thực tiễn của các chủ đề trên.

         Các bạn cần lưu ý rằng mặc dù đề thi không đánh giá kĩ năng thí nghiệm thực hành, tuy nhiên, học sinh cần nắm các phương pháp và các lưu ý khi làm thí nghiệm để trả lời các câu hỏi liên quan trong đề thi.


         UEE Physics (Vật lý học)

         Bài thi bao gồm 50 câu trắc nghiệm làm trong thời gian tối đa 120 phút. Đề thi chủ yếu đánh giá mức độ am hiểu các kiến thức và khả năng giải thích và vận dụng vào thực tế thông qua các chủ đề trong môn Vật lý bao gồm Physical Quantities and Units (Hệ thống các đại lượng và đơn vị đo lường), Relative Masses of Atoms and Molecules (Khối lượng tương đối giữa các nguyên tử và phân tử), Atomic Structure (Cấu tạo nguyên tử), Gases Liquid and Solid (Thể rắn, lỏng, khí), Electrochemistry (Điện hóa), Mechanics (Cơ học), Oscillations and Waves (Dao động và Sóng), Electricity and Magnetism (Điện từ học)Matter (Vật lý vật chất). 

         UEE Chemistry (Hóa học)

         Bài thi bao gồm các câu hỏi tự luận chia thành 3 phần A, B, C. Thí sinh được yêu cầu phải hoàn thành tất cả các phần trong thời gian 120 phút. Nội dung các câu hỏi sẽ xoay quanh các chủ đề Equilibria (Cân bằng hóa học), Reaction Kinetics (Động học phản ứng), Thermochemistry (Hóa nhiệt) and Chemical Energetics (Năng lượng hóa học), The periodic table and Study of some elements in groups (Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học), The structures of organic molecules (Cấu trúc phân tử hữu cơ), General Organic Chemistry (Hóa học hữu cơ đại cương).


         Để làm tốt môn Hóa học cũng như Vật lý, các bạn nên nắm và hiểu thật kĩ định nghĩa, khái niệm, định luật, định lý. Đồng thời, xem xét cẩn thận các điều kiện mà các định luật, định lý được hình thành. Ngoài ra, các bạn hãy luyện tập đầy đủ các bài tập nhỏ để kiểm tra mức độ thông hiểu. Khi làm bài thi, nhớ đọc thật kĩ đầu bài để phát hiện sự khác biệt về các điều kiện trong đề bài với điều kiện đã xây dựng trong các định luật, định lý. Đặc biệt với môn Hóa học, cần chú ý thêm về cách trình bày rõ ràng, đầy đủ các bước diễn giải.


         UEE Humanities (Khoa học xã hội và Nhân văn)

         Bài thi bao gồm 3 nhóm môn nhỏ: Economics (Kinh tế học), Geography (Địa lý) và History (Lịch sử), tương đương với 3 phần tự chọn trong đề thi. Thí sinh được yêu cầu chọn làm 5 câu hỏi tùy chọn trong 3 phần tự chọn, riêng các bạn học ngành “Economics” hoặc “Computing” phải chọn ít nhất 3 / 5 câu hỏi trong phần Kinh tế học. Tổng số điểm cho một câu trả lời đúng tối đa là 20 điểm. Nội dung thi được gói gọn trong bảng sau:

         Economics (Kinh tế học)

         Geography (Địa lý)

         History (Lịch sử)

         • Microeconomics (Kinh tế vi mô)

         • Macroeconomics and international economics (Kinh tế vĩ mô và kinh tế quốc tế)

         • East Asia and Southeast Asia (Đông Á và Đông Nam Á)

         • Europe (Châu Âu)

         • United State of America (Hợp chủng quốc Hoa Kì)

         • General history of Asia  (Lịch sử chung châu Á)


         Nhìn chung, do đặc thù của kì thi nằm trong phạm vi của chương trình A Level. Vì thế, nếu bạn đang theo học các chương trình “A” Level sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong kì thi. Mặc dù vậy, các bạn học theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (BGD&ĐT), các kiến thức thực ra vẫn đủ để có thể giải quyết các vấn đề trong đề thi A Level. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu các bạn dành thêm thời gian tham khảo các sách “A” Level thuộc các môn thi trên để làm quen với việc tiếp cận bằng tiếng Anh đến các điểm kiến thức. Riêng môn Toán, chương trình BGD&ĐT chưa triển khai Toán cao cấp (Advanced Math), nhưng lại được dạy rất căn bản và toàn diện trong chương trình A Level. Vì thế, việc tìm hiểu trước chương trình A Level là hoàn toàn cần thiết. Đồng thời, các môn thi có phần tự chọn, các bạn nên đọc yêu cầu đề kĩ và đọc lướt qua hết các câu hỏi để chọn lựa câu hỏi phù hợp với khả năng và đủ số lượng câu hỏi theo yêu cầu.

         Hiện nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp ở một số nước, bài thi UEE 2022 sẽ được hoãn lại. Bài thi sẽ được thay thế theo hình thức xét tuyển dựa vào kết quả năm lớp 11 và lớp 12 của học sinh. Ngoài ra, thí sinh cũng được yêu cầu thêm các chứng chỉ tiếng Anh (IELTS hoặc TOEFL) trong hồ sơ xét tuyển. Thông tin chi tiết các bạn có thể đăng nhập vào thông tin tuyển sinh trên website của trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

         Xem thêm: 
         Du Học Singapore - Lựa Chọn Nào Cho Học Sinh Việt Nam


         Chia sẻ


                         ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

         Mô hình PCCC và 4 mẹo viết bài luận cá nhân