AG PRIVATE

 Chương trình "Người giám hộ học thuật" 

Chương trình giáo dục toàn diện, huấn luyện cá nhân hóa chuyên biệt, với mục tiêu cố vấn toàn diện về nghề nghiệp, săn học bổng bậc Trung học, Đại học, sau Đại học và hòa nhập thành công tại nước sở tại. 

Các giám hộ học thuật sẽ luôn đồng hành cùng học sinh và là đối tác đáng tin cậy của phụ huynh.  

Áp dụng Phương pháp Coaching

Học viên thành công

 

Đăng ký tư vấn

Những câu hỏi thường gặp

Có bao nhiêu suất học bổng được trao mỗi năm ở mỗi quốc gia? 

Số lượng học bổng được trao cho mỗi quốc gia thay đổi theo từng năm. Học bổng sẽ được cung cấp cho  sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong bài kiểm tra tuyển chọn và phỏng vấn. 


Làm cách nào để biết liệu tôi có được trao học bổng hay không và thời gian để chấp nhận học bổng là bao lâu? 

Ứng cử viên được chọn sẽ được thông báo bằng đường bưu điện. Bạn sẽ được khoảng 1 tuần để quyết  định xem bạn có muốn nhận học bổng hay không. Chi tiết của đề nghị sẽ có trong các thư được gửi tới các  ứng viên được chọn.

Quá trình lựa chọn như thế nào? 


Ứng viên được chọn sẽ phải trải qua các bài kiểm tra lựa chọn (tiếng Anh, Toán và Kiểm tra khả năng  tư duy). Những người thực hiện tốt trong các bài kiểm tra lựa chọn sẽ được mời trải qua một cuộc phỏng  vấn tuyển chọn. Sinh viên đã làm tốt trong cuộc phỏng vấn tuyển chọn sau đó sẽ được trao học bổng. Vui  lòng tham khảo các trang web tương ứng trên các mốc thời gian biểu cho các bài kiểm tra lựa chọn và các  cuộc phỏng vấn.