Rèn luyện Tư duy và Sáng tạo thông qua Khoa Học Máy Tính

Ngay từ khi đương nhiệm, tổng thống Obama đã đặt ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục về STEM bao gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học dành cho tất cả các học sinh và sinh viên. Vì ông nhận thức được tầm quan trọng của khoa học kỹ thuật dành cho tất cả bạn trẻ muốn thành công trong thời đại mới.

Tìm hiểu thêm

Năm 2014, chương trình một giờ lập trình được thực hiện bởi Code.org, một chương trình được hỗ trợ bởi 50.000 giáo viên tin rằng những sinh viên của họ nên tiếp cận lĩnh vực này. Kết quả là 48 triệu học sinh đã tham gia, thành phần tham gia là tất cả mọi người từ 6 - 80 tuổi, tất cả mọi giới tính, ở mọi quốc gia, có nhiều người nữ tham gia vào hoạt động khoa học máy tính.

Xem thêm: Học Tú Tài Nước Ngoài Có Thật Sự Khó Khăn?

Trong một giờ lập trình này, những người tham gia không thể trở thành kỹ sư phần mềm, không thể tạo nên những dự án triệu đô la mà điều họ cảm nhận được là sự thích thú với khoa học máy tính. Khi đó, họ được học cách viết mã code, quản lý các trò chơi như angry birds or Elsa, tạo nên những sản phẩm đơn giản mà kể cả những đứa trẻ 8 tuổi cũng làm được.

Bạn sẽ nhìn được mọi vật xung quanh dưới dạng thuật toán. Một ví dụ đơn giản, bạn có biết rằng chiếc đồng hồ báo thức mỗi sáng được thiết kế từ nền tảng của khoa học máy tính. Các hướng dẫn, thuật toán đã được đưa vào chiếc đồng để hướng dẫn nó làm thế nào để hiển thị giờ, làm thế nào để rung lắc mỗi khi đến giờ báo thức.

  • Tăng khả năng sáng tạo. Vì khi học khoa học máy tính bạn sẽ nắm được quy trình tạo ra một sản phẩm mới. Từ đó, bạn sẽ áp dụng được quy trình sáng tạo đó vào công việc của bạn.

  • Rèn luyện tư duy logic và giải quyết vấn đề. Trong quá trình code, bạn phải tiếp xúc với các thuật toán, phải hiểu được cấu trúc và quy luật của các câu lệnh; đồng thời, chương trình sẽ xuất hiện các lỗi, bạn phải xác định được vấn đề cốt lõi nằm ở đâu để sửa chữa lại cho chính xác.

  • Điều cốt lõi mà khoa học máy tính mang đến cho một người không phải là để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này hay tạo nên một chương trình có tầm ảnh hưởng đến cả thế giới mà đó chính là cách thức chúng ta tư duy vấn đề và sáng tạo nên những vật dụng đơn giản hằng ngày.

Tìm Hiểu Ngay: 

Chia sẻ