Xác nhận tham gia Send-off Party

Thời gian: Thứ Bảy, 11/06/2022, 17:00 - 20:00

Địa điểm: MAX Education, 408/16 Tân Phú, Phường Tân Phú, Phú Mỹ Hưng, Quận 7