MỤC TIÊU KHOÁ HỌC 

• Đào tạo và áp dụng những kỹ năng thương thuyết trong nhiều bối cảnh đa dạng.

• Phát triển các kỹ năng đàm phán, thương lượng và thuyết phục liên ngành và cách làm việc hướng tới các giải pháp hiệu quả song phương.

• Tìm hiểu và thực hành các quan điểm thương thuyết khác nhau.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHOÁ HỌC

Kỹ năng thương thuyết đóng vai trò quan trọng góp phần giúp các bạn lãnh đạo trẻ xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng đồng nghiệp, từ đó thấu hiểu hơn về vấn đề chung của các bên cũng như nâng cao kỹ năng giao tiếp của bản thân. 

Khoá học mang tính tương tác cao bằng cách tập trung xây dựng và trang bị cho học viên những ký năng cần thiết nhằm ứng phó với các tình huống đàm phán khó khăn. Học viên sẽ được tham gia vào các hoạt động tương tác thú vị như  phân tích xung đột, tham gia vào các trường hợp giả đình và thực hành đàm phán theo nhóm.

Assistant Dean of Students, Kuan Yee Han

Dr Kuan Yee Han
Assistant Dean of Students, NUS; Senior Lecturer & Residential Fellow, Tembusu College

Dr. Kuan Yee Han received his B.Eng (Hons) in Mechanical Engineering, and a Ph.D. in Biomedical Engineering, from the National University of Singapore. During his undergraduate days, he was active in the NUS Students’ Union, where he was elected President. He spent one year working as part of the NUS Overseas College Program in Silicon Valley in a medical device start-up, Voyage Medical, Inc. which focused on cardiovascular engineering. That shaped his interest in pursuing medtech engineering. His Ph.D. research focused on understanding blood-flow hemodynamics and properties through mechanical heart valves. He has been with Tembusu College since the pilot program as a Graduate Fellow while completing his Ph.D. Upon graduation, he held a joint appointment at Singapore-Stanford Biodesign Program (A*STAR) as a research and development scientist for over a year, where his project focused on designing a medical device for end-stage renal disease patients.

Yee Han's teaching interests lie in the topics on negotiation and ageing.He brings together complementary pedagogies of experiential learning and authentic learning in his role as an educator. He also co-facilitates negotiation workshops and co-trains student coaches in promoting out of classroom learning. Yee Han is also a certified LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator where he conducts customized workshops with student organisations.

YÊU CẦU HỌC THUẬT

Tất cả học sinh, sinh viên đều có thể tham gia khoá học.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Phù hợp với các bạn học sinh từ 14-18 tuổi với mong muốn được đào tạo về kỹ năng lãnh đạo cũng như năng lực thương thuyết.

CẤU TRÚC KHÓA HỌC

Khoá học 18 giờ trực tuyến, bao gồm các buổi học chuyên môn tương tác.

LỊCH HỌC

10/12/2021

3pm - 6pm (GMT+8): Welcome Session + Lesson 1

13/12/2021

3pm - 6pm (GMT+8): Lesson 2

15/12/2021

3pm - 6pm   (GMT+8): Lesson 3

17/12/2021

3pm - 6pm (GMT+8): Lesson 4

20/12/2021

3pm - 6pm  (GMT+8): Lesson 5

HỌC PHÍ

SG$ 1,200 (trước thuế GST)

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC