Coaching 1on1 danh sách lưu trữ thư

Ảnh đại diện

Re: Coaching 1on1

bởi
Bùi Khắc Nam
- 14/07/2023 20:46:02

Coaching #1: 14/07/2023
Coach: @Phạm Hồng Anh
Coachee: @Bùi Khắc Nam
1. Đề xuất coach của Nam:
- Thi IELTS 7.5 - 8.0 vào tháng 9
- Cách thức nghiên cứu.
- Cách thức xây dựng bài giảng, đề thi, phương pháp gỉng dạy.
Trao đổi với anh Hồng Anh:
1. Thi IELTS:
- a HA khuyên nên thi máy.
=> Mỗi t6 a HA gửi đề writing và sửa bài tuần trước.
2. Đề tài nghiên cứu:
- Viết mô tả các đề tài dự kiến cho a HA:
+ Outcome.
+ Problem.
+ Impact.
- Lưu ý các nguyên tắc research:
+ cần explore problem trước.
+ research gap: có ai nghiên cứu chưa?có điều gì mới?
=> Mỗi tuần N gửi process tracking
3. Giảng dạy:
- a HA sẽ hướng dẫn:
+ Teaching methodology: cách thức lựa chọn phương pháp, lesson plan, philosophy.
+ Cách thức xây dựng assessment.
+ Method of delivery: cách thức thu hút, dẫn dắt, tương tác học viên.
- Nam muốn ưu tiên số 2 trước.
=> Bắt đầu từ tuần sau a HA sẽ hướng dẫn cơ bản về assessment.