Coaching 1on1 danh sách lưu trữ thư

Ảnh đại diện

Re: Coaching 1on1

bởi
Lê Nguyễn Hoàng Tuấn
- 26/06/2023 00:02:39

Coaching #1: 30/05/2023
Coach: @Lê Đình Hiếu
Coachee: @Lê Nguyễn Hoàng Tuấn
Chia sẻ những điều học được:
1. Mỗi người sẽ có quan điểm và tư duy khác nhau về một vấn đề nào đó -> Cần tôn trọng và không nên phán xét.
2. Có những chuyện không nên cứ phải truy ngược lại để tìm lý do vì sao mà đã qua thì hãy cho qua ;))

Câu chuyện làm em cảm thấy ấn tượng: Khi anh Hiếu hỏi: "Nếu trở thành một đồ vật, bạn sẽ trở thành gì?". Một học sinh của ảnh đã muốn trở thành cái đồng hồ -> Vì dù có chuyện gì xảy ra, đồng hồ vẫn cứ move on, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp tục.