Coaching 1on1 danh sách lưu trữ thư

Ảnh đại diện

Coaching #1: 29/05/2023 Coach: [...]

bởi
Nguyễn Hoàng Thi
- 06/06/2023 01:00:21

Coaching #1: 29/05/2023
Coach: @Đoàn Thiên Phúc
Coachee: @Nguyễn Hoàng Thi

Chia sẻ thêm cùng cả nhà:
1. Tư duy phản biện/cải tiến/đổi mới với cái mình đang làm:
- Đặt câu hỏi xem: có cái gì mình làm tốt hơn đợt trước, để cải tiến. Có thể giai đoạn đầu, mình sẽ tốn thời gian nhiều (x3, x4) để tìm ra giải pháp mới và rất đau đớn, nhưng sẽ tốt dần lên và tốt hơn
2. Bước đầu tiên để thử làm điều mới là rất đáng sợ, nhưng cứ thử, thì sẽ có nhiều cái mới hơn và mình cứ đi về phía trước hơn (minh họa bằng câu chuyện: Anh Phúc đi dẫn chương trình SV, làm hội trại, rồi được mời qua trường khác làm)
3. Dường như mình/ai đó đang bị đóng khung trong cách làm, suy nghĩ của mình: (a) tại sao đi học thạc sỹ phải đi nước ngoài; (b) Tại sao đi học phải tốn nhiều tiền; (c) Tại sao đi học phải khó khăn đến như vậy.

Câu chuyện truyền cảm hứng của anh Phúc: anh Phúc dành năm 5 năm đầu đời để làm chuyên gia trong lĩnh vực của mình (từ cuộc thi sinh viên, từ tổ chức đánh giá sản phẩm, tự học. Năm 20-22 tuổi, anh Phúc mới học tiếng Pháp, sau đó đi học thạc sỹ không tốn tiền nhờ đậu chtr tiếng pháp. Sau đó, anh Phúc chọn cách làm leader (biết được và làm được tất cả công việc của team, chứ không phải là phụ thuộc vào ai, hay là kiểu boss (cần có người nâng khăn, chỉnh túi).

Yeahh cảm ơn mọi người và truyền năng lượng đến mọi người