Đăng ký Summer Internship & Community Service 2022 

Với mong muốn hỗ trợ các em học sinh có thêm trải nghiệm trong môi trường làm việc thực tế, phát triển các kỹ năng cần thiết, cũng như bổ sung hoạt động cho hồ sơ ngoại khoá, MAX Education chính thức tổ chức chương trình Summer Internship & Community Service 2022.

Liên hệ