CẢM ƠN BẠN

Ban tổ chức (BTC) cuộc thi "1 NGÀY LÀM CEO" đã nhận được thông tin đăng kí tham gia từ bạn. 

Trong vòng 30 phút, bạn sẽ nhận được email xác nhận đăng ký từ MAX Education. 

Nếu không nhận được email, vui lòng kiểm tra hộp thư "Spam" nhé hoặc liên hệ hotline: (+84) 848 818 488.