CẢM ƠN BẠN

Ban tổ chức (BTC) cuộc thi "Hành Trình Trưởng Thành 2023" đã nhận được thông tin đăng kí tham gia từ bạn. 

Trong vòng 30 phút, bạn sẽ nhận được email hướng dẫn nộp bài từ MAX Education. 

Nếu không nhận được email, vui lòng kiểm tra hộp thư "Spam" nhé hoặc liên hệ hotline: (+84) 848 818 488.