CẢM ƠN BẠN

Ban tổ chức (BTC) cuộc thi  "1 NGÀY LÀM CEO"  đã nhận được thông tin đăng kí tham gia từ bạn. 

Tuy nhiên, rất tiếc  cổng đăng ký cuộc thi "1 NGÀY LÀM CEO" đã đóng.

Hẹn gặp lại bạn trong những cuộc thi sắp tới từ MAX Education.