Phân biệt 9 dạng đề Supplemental essays

Nhiều học sinh thường nghĩ vì độ dài của bài luận phụ thường ngắn hơn luận chính nên luận phụ sẽ kém quan trọng hơn. Thực tế là cả luận chính (Personal statement) và các bài luận phụ (Supplemental essay) đều quan trọng.


Những bài luận phụ này đòi hỏi học sinh phải nghiên cứu sâu, suy nghĩ cẩn thận và có những suy nghĩ vô cùng “critical”, độc đáo về chủ đề trường đưa ra. Vì vậy chúng ta vẫn phải dành một lượng thời gian và trí lực đáng kể cho bài luận phụ ấy. Chủ đề của các bài viết cũng rất đa dạng. Các trường đại học hàng đầu còn ra hẳn các đề riêng để học sinh thỏa sức được sáng tạo.

Thực tế chủ yếu chỉ có 9 dạng bài luận phụ (Supplemental essay) và một khi bạn có thể hiểu chúng việc viết sẽ trở thành một nhiệm vụ dễ dàng hơn nhiều.

1. Why Us? 

(Tại sao lại là chúng tôi?) Đây là câu hỏi phổ biến nhất của các trường đại học. 

Mục đích của bài luận: không chỉ để thể hiện cho trường đại học thấy rằng họ tuyệt vời như thế nào (có lẽ họ đã biết điều đó), mà còn để giải thích tại sao bạn sẽ là một người phù hợp tuyệt vời cho ngôi trường đại học đó.

Điểm mấu chốt: trình bày cụ thể về lý do tại sao chương trình đó phù hợp với bạn (có thể vì sở thích, tài năng và khả năng riêng biệt của bạn chẳng hạn).

Example: Northwestern Essay Prompt

        “Other parts of your application give us a sense of how you might contribute to Northwestern. But we also want to consider how Northwestern will contribute to your interests and goals. In 300 words or less, help us understand what aspects of Northwestern appeal most to you, and how you’ll make use of specific resources and opportunities here.”

        “Các phần khác trong hồ sơ của bạn đã cho chúng tôi biết bạn có thể đóng góp như thế nào cho Northwestern. Nhưng, chúng tôi cũng muốn biết Northwestern sẽ đóng góp như thế nào vào lợi ích và mục tiêu của bạn. Với 300 từ trở xuống, hãy giúp chúng tôi hiểu những khía cạnh nào của Northwestern hấp dẫn bạn nhất và cách bạn sẽ tận dụng các nguồn lực và cơ hội cụ thể ở đây”

Bạn không cần phải viết nhiều bài luận “Why Us” khác nhau cho tất cả các trường bạn muốn nộp đơn. Bởi vì, hầu hết các trường có chương trình tương tự nhau.

2. Why Major?

Điểm mấu chốt:tránh sáo rỗng và tầm thường, đồng thời không nói dối hoặc viện dẫn kinh nghiệm cá nhân của bạn. 

Mục đích của bài luận: Nhấn mạnh khả năng tự quan sát và khả năng thấu hiểu bản thân. Điều gì đã khiến bạn làm những gì bạn muốn?

Example: UT Austin Essay Prompt

    “Why are you interested in the major you indicated as your first-choice major?”

    “Tại sao bạn lại quan tâm đến chuyên ngành mà bạn đã chọn là chuyên ngành lựa chọn đầu tiên của mình?

3. Community (Cộng đồng)


Những gì được coi là một cộng đồng? Về cơ bản, bất kỳ nhóm người nào mà bạn là thành viên đều có thể được coi là một cộng đồng.

Điểm mấu chốt: nói cho các chuyên viên tuyển sinh biết điều gì đó về bạn và cộng đồng xung quanh bạn. Suy nghĩ vấn đề ở cả 2 chiều: bạn đã tác động lên cộng đồng ra sao, và cộng đồng đã tạo nên con người bạn như thế nào?

Mục đích: Nhà tuyển tuyển sinh muốn thấy bạn đã tác động đến cộng đồng như thế nào và điều đó đã ảnh hưởng đến bạn ra sao. Chẳng hạn, thành lập một câu lạc bộ cờ vua có dạy cho bạn niềm vui khi cố vấn người khác để thành công không?

Example: Yale Essay Prompt


    “Reflect on your membership in a community. Why is your involvement important to you? How has it shaped you?  You may define community however you like.”

        “Suy ngẫm về nghĩa vụ của bạn trong một cộng đồng. Tại sao sự tham gia của bạn lại quan trọng cho bản thân bạn? Nó đã định hình con người bạn như thế nào? (Cộng đồng được đề cập đến sẽ được bạn xác định theo cách bạn muốn.)”

4. Leadership!

Lãnh đạo là một phẩm chất khó xác định; do đó, một số học sinh thấy bài luận này rất khó. Tuy nhiên, điều bạn nên hiểu là có hai kiểu lãnh đạo và thể hiện một trong hai cách sẽ đáp ứng các yêu cầu của bài luận này. 

Các kiểu lãnh đạo là de jurede facto . Đây là thuật ngữ bằng tiếng Latinh, điều đó sẽ khiến bạn có vẻ nghiêm túc và quan trọng hơn. 

  • Lãnh đạo kiểu De Jure là những bạn được chính thức công nhận vào vị trí lãnh đạo. 

  • Lãnh đạo kiểu  De Facto là sự lãnh đạo nảy sinh từ một vai trò không được chính thức công nhận.Mọi người có thể thể hiện khả năng lãnh đạo ngay cả khi họ chưa chính thức được giao phụ trách một tình huống

Example: University of California Essay Promp

        “Describe an example of your leadership experience in which you have positively influenced others, helped resolve disputes, or contributed to group efforts over time.”


        “Hãy mô tả một ví dụ về kinh nghiệm lãnh đạo của bạn, trong đó bạn đã ảnh hưởng tích cực đến những người khác, và bạn đã giúp giải quyết các tranh chấp hoặc đã đóng góp sự nỗ lực”

Dù bạn thể hiện kiểu lãnh đạo nào, bài luận của bạn nên tập trung vào một sự kiện cụ thể.

Bài luận này nhằm làm nổi bật một trong những thành tích của bạn bằng cách chỉ ra chính xác những gì bạn đã làm được. Tránh khái quát, và đưa ra đủ chi tiết để vẽ nên một bức tranh sống động mà không làm người đọc choáng ngợp.

5. Diversity!

Sự đa dạng không chỉ đến từ dân tộc, mà còn từ quốc tịch, vị trí kinh tế xã hội, vị trí địa lý, tri thức, bản sắc tôn giáo và hoàn cảnh cá nhân của tất cả mọi người. 

Sau khi xác định được hình thức đa dạng nào áp dụng cho mình, hãy nghĩ về kinh nghiệm sống của bạn đã được định hình bạn như thế nào: cách bạn nhìn thế giới, phản ứng với nó và hoạt động trong một bức tranh rộng lớn hơn vì bạn là ai.

Mục đích: Bài luận này nhằm mô tả bạn là người độc nhất như thế nào, cũng như những kinh nghiệm và quan điểm độc đáo của bạn sẽ đóng góp như thế nào cho cộng đồng trong trường của bạn.
Example: Rice University Essay Prompt

        “Rice is lauded for creating a collaborative atmosphere that enhances the quality of life for all members of our campus community. The Residential College System is heavily influenced by the unique life experiences and cultural traditions each student brings. What personal perspectives would you contribute to life at Rice?”

        “Rice được đánh giá cao vì đã tạo ra một môi trường gần gũi giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả các thành viên trong trường. Hệ thống Cao đẳng Nội trú bị ảnh hưởng nhiều bởi những trải nghiệm cuộc sống và truyền thống văn hóa độc đáo mà mỗi sinh viên mang lại. Bạn sẽ đóng góp những quan điểm cá nhân nào cho cuộc sống tại Rice?”


6. Extracurricular!


Mục đích: các bài tiểu luận này hỏi bạn cụ thể về một hoạt động ngoại khóa mà bạn đã tham gia.

Các bài luận về LeadershipCommunity, nếu chúng cùng thảo luận về một hoạt động mà bạn đã tham gia, nó sẽ rất phù hợp với dạng đề này vì vậy chỉ cần có một vài sự chỉnh sửa nhỏ.

LƯU Ý: Đừng làm điều này nếu cùng trường yêu cầu cả hai - điều đó sẽ chỉ khiến bạn trông lười biếng thôi.

Example: Apply California Essay Promp

        “Every person has a creative side, and it can be expressed in many ways: problem-solving, original and innovative thinking, and artistically, to name a few. Describe how you express your creative side.”

        “Mỗi người đều có một khía cạnh sáng tạo, và nó có thể được thể hiện theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như: giải quyết vấn đề, tư duy độc đáo và đổi mới, và cũng có thể về mặt nghệ thuật.. Hãy mô  tả cách bạn thể hiện khía cạnh sáng tạo của mình."

7. “Quotation”

Mục đích: tương tác và trả lời một câu trích dẫn bằng cách sử dụng câu trích dẫn như một lăng kính để thảo luận về bản thân bạn và các mối quan hệ có thể có của bạn với cộng đồng trường học.

Example: University of Virginia Essay Prompt

        “Rita Dove, UVA English professor and former U.S. Poet Laureate, once said in an interview that ‘…there are times in life when, instead of complaining, you do something about your complaints.’ Describe a time when, instead of complaining, you took action for the greater good.”

        “Rita Dove, giáo sư tiếng Anh của UVA và là cựu Nhà thơ Hoa Kỳ Laureate, đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng '… có những lúc trong cuộc sống, thay vì phàn nàn, bạn hãy làm gì đó để giải quyết những lời phàn nàn của mình.' Hãy mô tả thời điểm mà thay vì phàn nàn, bạn đã hành động vì điều tốt đẹp hơn."

8. Short answer.


Những câu hỏi này đa dạng hơn và có thể bao gồm bất kỳ số lượng chủ đề nào. 

Nếu được hỏi về cuốn sách yêu thích của bạn, đừng chỉ trả lời What?, mà hãy trả lời Why?, và dành một hoặc hai câu để giải thích cụ thể cuốn sách này có ý nghĩa như thế nào với bạn.

Example: Wake Forest Essay Prompts

“List five books you have read that intrigued you.

“Liệt kê năm cuốn sách bạn đã đọc mà nó  khiến bạn tò mò.

9. ~Zany~

Đây là dạng câu hỏi hiếm nhất, nhưng cũng là một trong những dạng khó trả lời nhất.

Mục đích: Họ muốn xem xem mức độ sáng tạo của các bạn học sinh ứng tuyển đồng thời hiểu thêm về chính học sinh ấy.

Không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này nhưng chủ đề mà bạn thể hiện trên trang giấy sẽ nói rất nhiều thứ cho ban tuyển sinh về bạn! Just be yourself

Example: University of Chicago Essay Prompt

        “Cats have nine lives, Pac-Man has 3 lives, and radioactive isotopes have half-lives. How many lives does something else—conceptual or actual—have, and why?”

        Mèo thì có 9 mạng sống, Pac-man có 3, và các đồng vị phóng xạ thì chỉ có một nửa. Vậy các thứ khác thì có bao nhiêu mạng sống – có thể đánh giá dựa trên khái niệm hoặc thực tế- và tại sao?”
Bạn đã nắm được 9 dạng đề Supplemental essay này chưa?

Chia sẻ


Bài luận cá nhân về "đam mê" và "nỗi sợ" xuất sắc dành học bổng