Mô hình PCCC và 4 mẹo viết bài luận cá nhân

Thứ tư - 11/08/2021 vừa qua, MAX Education đã tổ chức thành công Buổi Demo Class: Creative Writing to Win Ivy League và đem lại nhiều lời khuyên bổ ích và giá trị. Với sự hướng dẫn, chia sẻ của Thạc sĩ Lê Nguyễn Thiên Hương, MAX tin rằng các bạn đã nắm vững được yêu cầu của nhà tuyển sinh và có thể tự tin chuẩn bị tốt bài luận cá nhân của mình.

Great stories are for everyone even when only written for just one person. If you try to write with a wide, general audience in mind, your story will sound fake and lack emotion. No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.Các yếu tố cấu thành và khung điểm tham khảo của một bộ hồ sơ gồm 3 cấu phần chính:

  • Academic Information (thông tin học thuật như điểm SAT/IELTS/TOEFL, điểm trung bình trên lớp, thành tích quốc gia - thành phố…): chiếm 50% số điểm

  • Personal Essay (Bài luận cá nhân): 33%

  • Activities (Các hoạt động ngoại khóa): 17%

Mô hình PCCC
Personal - Clean - Clear - Clever

Hiểu mô hình PCCC để viết bài luận rõ ràng, mạch lạc
và thể hiện đầy đủ những tố chất mà nhà tuyển sinh có thể bị thu hút.