MỘT GIỜ làm học viên lớp NaviGATE

NaviGATE là khóa học dành cho các bạn học sinh cấp 3 có mong muốn du học và đạt được học bổng du học bậc Đại học top ở các trường tại Mỹ, Úc, Canada. 


Chương trình Coach này được thiết kế riêng cho từng học viên. Trong suốt quá trình Coach, ngoài đánh giá năng lực cá nhân, thầy/cô MAX sẽ đồng hành cùng bạn lên chiến lược xây dựng hồ sơ và thiện các kỹ năng học tâp và hội nhập toàn diện.

Để bạn có thể trải nghiệm thực tế lớp học NaviGATE diễn ra như thế nào, MAX Education tổ chức sự kiện "1 GIỜ làm học viên NaviGATE":

  • Cấu phần: Xây dựng thương hiệu cá nhân cho học sinh cấp 3

  • Ngày: 7 tháng 5 (Chủ Nhật)

  • Thời gian: 20:00 - 21:00

  • Hình thức: Online trên Zoom.
    Link ZOOM sẽ được gửi qua email mà bạn đăng kí

Bạn sẽ nhận được gì qua 1 GIỜ học thử này?
⏩ Hình dung được 1 trong 10 cấu phần của lớp NaviGATE
⏩ Cơ hội học thêm những kiến ​​thức mới 
⏩ Tương tác với thầy/cô của MAX Education và đánh giá chất lượng lớp học
⏩ Miễn phí đánh giá năng lực sau giờ học


Đăng kí tham gia lớp học

 
Thời gian
Chủ Nhật
7 tháng 5, 2023
20:00 21:00 Asia/Saigon